Voorwoord en doelstelling

Voorwoord

De fundamenten van de Kempische Imkervereniging Houthalen-Helchteren werden in Helchteren gelegd op 27 juni 1988 door een aantal (beginnende) imkers uit Houthalen-Helchteren, waarvan Marc Put en Albert Vandijck, respectievelijk tot secretaris-penningmeester en voorzitter gebombardeerd werden.
De naam Kempische Imkervereniging werd niet ontleend aan de Kempische Steenkolenmijnen en ook niet aan de geografische benaming, maar kwam van de zogenaamde Kempische bijenkast. Deze bijenkast werd destijds door praktisch iedere imker in deze regio gebruikt om bijen in te huisvesten.
Van bij de aanvang is de Kempische Imkervereniging een feitelijke vereniging, ressorterend onder de Vlaams Nederlandse Imkersfederatie vzw. De in 1970 opgerichte en overkoepelende vzw herbergt Belgische en Nederlandse bijenteeltverenigingen.

Op 3 september 1997 ontvingen we in Helchteren ter gelegenheid van 100 jaar Apimondia – het tweejaarlijkse Wereldbijenteeltcongres – in Antwerpen, buitenlandse imkers; o.a. uit Burundi, Denemarken, Duitsland, El Salvador, Frankrijk, Kroatië, Japan, Nepal, Noorwegen en Spanje aan de bijenstand van Ondervoorzitter Julien Driesen, in de Eikelbosstraat.

Doelstelling

We willen benadrukken dat het jaar van de biodiversiteit – wat ons betreft – elk jaar nodig zal zijn om als natuurliefhebberimkers te overleven. Daar werken we op de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’ en elders te velde, met structurele aanplantingen en het inzaaien van bloemenweiden aan. De gemeente Houthalen-Helchteren ondersteunt jaarlijks dit natuurinitiatief.

De natuur is ondanks haar voortdurende strijd eigenlijk een groot samenwerkingsorgaan. Waarbij het succes van het ene deel van de natuur voortbouwt op het succes van een ander deel. Als Kempische Imkersvereniging willen we blijven ijveren voor een betere natuur – lees bijen – en imkerwereld. Door middel van lezingen & voordrachten – middels PowerPoint – praktijkhulp & koninginnenteelt.

Maar als imkervrijwilligers zijn we ons ook terdege bewust van de sociale rol die wij te vervullen hebben als imkervereniging. Naar analogie met de werking van een bijenvolk willen we ook in de toekomst werk maken van samenwerking. De financiële tussenkomsten van verschillende organisaties zorgen mede voor een projectmatige continuering.

Katarsis vzw zal op regelmatige basis aan de slag zijn in de tuin van de Educatieve bijenstand. Het herintegratieproject loopt op wieltjes en Katarsis kon in deze, dankzij CERA, duurzame tuinmaterialen aankopen. Voorheen maakten de medewerkers van BEWEL (BEschermde Werkplaatsen Limburg) nestgelegenheden aan in het kader van het Solitaire Bijenproject dat we met de Provincie Limburg opgezet hadden. De scholieren van VIBO St. Barbara in Beringen werkten mee aan onze laatste bijenproject.

Voor mensen is het dikwijls moeilijk voor te stellen, dat samenwerking de enige weg is naar succes. Te vaak denken we dat het onze eigen inzet is die ons succesvol heeft gemaakt. Maar veel vaker is het zo dat we ons als Kempische Imkersvereniging konden en kunnen inzetten omdat anderen dat voor ons mogelijk maakten en maken. Daarvoor danken we onze ledenimkers & sympathisanten hartelijk! Samen werken is dus een belangrijke voorwaarde voor succes. Zo zie je maar, dat we van de hoog eusociaal zijnde honingbijen het een en ander opgestoken hebben als Kempische Imkersvereniging, en dat we in deze zeker het laatste nog niet gezien hebben!

Lid worden

De Kempische Imkervereniging staat momenteel met een mixture van ervaring en jeugd, stevig op haar grondvesten. Met meer dan 150 leden is de vereniging in een kleine kwarteeuw uitgegroeid tot één van de grootste imkerverenigingen in de Benelux. We kijken dan ook met het volste vertrouwen de toekomst tegemoet!

Wil je ook lid worden? Stort dan 30 euro op IBAN BE85 0682 1820 9106 – BIC GKCCBEBB. Buitenlandse leden betalen 40 euro, van Kempische Imkersvereniging Houthalen – Helchteren p/a Eynderweg 14, B-3530 Helchteren.